1. Palvelun kuvaus, rekisteröityminen ja käyttöoikeus
1.1. Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessään palveluun käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja.
1.2. Rekisteröityminen on maksutonta.
1.3. Käyttäjä on vastuussa kaikesta Palvelun käytöstä henkilökohtaisesti.

2. Henkilötiedot ja niiden käyttö
2.1. Käyttäjän rekisteröinnissä antamat ja jälkeenpäin profiilissa muokatut henkilötiedot tallennetaan Palvelun tietokantaan. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää pukkijouluksi.fi palveluiden tiedottamiseen, suoramarkkinointiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin.
2.2. Käyttäjä voi kieltää tietojensa käytön pukkijouluksi.fi markkinointitarkoituksiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta Palveluntarjoajalle sähköpostitse osoitteeseen info(a)pukkijouluksi.fi.
2.3. Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävissä molemmilla rekisteröintisivuilla.

3. Käyttäjän vastuu ja velvollisuudet
3.1Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.
3.2. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua lain ja näiden käyttöehtojen mukaisesti.
3.3. Palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä kuluista vastaa yksin Käyttäjä.
3.4. Käyttäjä vastaa henkilökohtaisesti profiilissa ilmoittamista tiedoista.
3.5. Käyttäjä vastaa täysimääräisesti näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä aiheuttamastaan vahingosta Palveluntarjoajalle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille.

4. Palvelun tuottajan velvollisuuden ja niiden rajoitukset
4.1. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa Palvelua ja sen toimintaa.
4.2. Palveluntarjoaja ei vastaa ilmoituksissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä eikä niiden seurauksista, eikä välitettävien palvelujen virheettömyydestä ja laillisuudesta.
4.3. Palveluun kohdistuvat väärinkäytökset ja ilkivalta ilmoitetaan viranomaisille.
4.4. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa mahdollisesti esiintyvien teknisten vikojen, toimintahäiriöiden tai -katkosten tai vastaavien aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

5. Käyttöehtojen muuttaminen
Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja. Käyttäjä saa ilmoituksen muutoksesta Palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan heti ilmoituksesta tai Palveluntarjoajan ilmoittamana myöhempänä ajankohtana. Käyttäjä hyväksyy muutokset jatkaessaan Palvelun käyttöä sen jälkeen kun on tietoinen muutoksista.