Rekisterin nimi
Pukkijouluksi.fi – ilmoittajat

Henkilötietojen käsittely tarkoitus
Palveluun rekisteröityvältä henkilöltä pakollisena yhteystietona kerätään toimiva sähköpostiosoite. Muut henkilötiedot ovat vapaaehtoisia. Kerättyjä henkilötietoja käytetään internetsivuilla henkilön omassa profiilissa yhteydenottoja varten.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteröintivaiheessa henkilöltä kerätään pakollisena tietona sähköpostiosoite. Rekisteröinnin jälkeen henkilö voi lisätä seuraavia tietoja:

Nimi / nimimerkki
Puhelinnumero
Kohde maakunta, jota ilmoitus koskee
kohde kaapunki, jota ilmoitus koskee
henkilö voi halutessaan pysyä täysin anonyymina käyttäjänä

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyn henkilön ilmoittamat tiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä kolmannelle osaluolelle eikä EU:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä pääsee lukemaan ja käsittelemään vain palveluntarjoajan (pukkijouluksi.fi) työnkekijät. Rekisteri pidetään tietokannassa. Henkilötietojen pääsyyn on käytetty kryptattuja salasanoja. Fyysisesti tietokanta sijaitsee lukitussa ja olosuhdemuutosturvallisessa paikassa.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Kirjallinen pyyntö lähetetään allekirjoitettuna rekisterin pitäjän allaolevaan osoitteeseen:

Rekisterin pitäjä
Verkkoverstas
Graanintie 5
50190 MIKKELI
info(a)pukkijouluksi.fi